#65 2014 – Postkonst

2014_65_001_thumb 2014_65_002_thumb

”Mail Art has no history, only a pre-sent”, hävdades en gång dubbeltydigt av Ray Johnson, postkonstens mest legendariska gestalt och den konst-när vars verksamhet fortfarande kan-ske effektivast illustrerar många av de egenheter och paradoxer som ryms inom denna konstnärliga praktik: ”en hyllad pionjar och obskyr outsider som både var kritisk till och sträva-de efter berömmelse. Han besatt de till synes motstridiga impulserna att vilja vara privat och offentlig på sam-ma gång, att bevaka utställandet av hans verk och samtidigt förlora dem genom omfattande cirkulation” (Alex Sainsbury, ”Please Add To & Return”, MACBA 2009). Cirkulationen skedde genom det alternativa distributions-system han initierade 1962 — den s.k. New York Correspondance School —vars målsättning var både avspänd, allvarlig och utopisk, inrättad för ett lekfullt utbyte av verk och föremål, som en kuriös hobby och ett radikalt alternativ till det konventionella sättet att visa och sprida sin konst genom etablerade kanaler som gallerier och konsthallar. Samtida med framväxten av konstnärsdrivna gallerier, butiker (Claes Oldenburgs The Store, Fluxus Shops) och småtidskrifter utgjorde den en av den spirande institutions-kritikens många fasetter och ett bety-dande steg på vägen mot — som Nam June Paik påtalat om George Maci-unas ambitioner med Fluxus — ett gripande av inte bara konstvärldens produktionsmedel utan även av dess distributionssystem. Postkonsten är ett fenomen som under sin mer än femtioåriga historia har tagit sig en rad olika uttryck och inbegripit en mängd olika medier och praktiker: visuell poesi, collage, slo-gans, texter, serier, liksom stämplar, frimärken, logotyper och andra inlå-nade byråkrati-parafraserande och ofta postrelaterade former. I sam-band med dess storhetstid under 70-och 80-talen delades formspråk och bildbruk inte sällan med det ”låga” material man också kunde se inom den omgivande alternativkulturen, och dess radikaldemokratiska ambi-tion att vara ett öppet och inklusivt forum med mycket låg tröskel för del-tagande har gjort den till en ovanligt

En definition av korrespondens-konsten Michael Crane s 2
Så varför pratar den här killen? Michael Crane s.6
Mail Art — kommuni-kation på distans Jean-Marc Poinsot s 8
Skriv en rad William S Wilson s 13
Efterforskningar om det Eviga Nätverket Robert Filliou s 15
BILAGA s. 16
Postkonst —de tidiga åren. En historisk översikt. Ken Friedman 5.20
Postkonsten och det Stora Monstret Ulises Carriön 5.29
Personliga världar eller kulturella strate-gier? Ulises Carriön s.31
DOSSIER Leif Eriksson 5.33
Mail art, stämpelkonst, The Yellow Error (ett samtal med Leif Eriksson) s.36
The Yello w Error Leif Eriksson 5.43
”Kan du inte ge ett superbt svar så svara inte alls” — Intervju — med Bern Porter 4,-j – \ c,iipt,e 1 Mark Bloch s. 52
/0,-, k), 9 ,…zpe, c,;, 1 ’–,, ._ , ’
POST, Kunsthal Charlottenborg, 01.02.13 — 31.01.14 Jacob Fabricius & Anne IVIikl Jensen s. 55

n@gmail., x lail.google.com Sjå slakt, a

nueter
En kort historie om mall art Theis Vallo Madsens.59
Psychopatia postglis: En förtappad post-konstpundare bekännelser Vittore Baroni s. 71
Guglielmo Achille Cavellini (1914-1990-2014) John Held Jr. s. 78
Productive Distance: Paulo Bruscky and Robert Rehfeldt’s translocal collabora-tions Zanna Gilbert s. 83
Mail art/Maillart CO-OP s. 86
Nätverk, Mail art och mänskliga rättigheter i Latinamerika Clemente Parlin s 95
Batalhäo de telegrafistas Tobi Maier s.96
Postkonst och kassettkulturThomas Bey William Bailey sloo Mr. Modular: Intervju med Vittore Baronis. 103
Mail Art i radio och television Peter R. Meyer s. 106
Slutrapport om projektet TRAX Vittore Baroni s. 109
POSTENS MEMORY CO-OP s 112
Assembling-tidskrifter och alternativa konstnärsnätverk Stephen Perkins s.116
Minnen av Assembling Richard Kostelanetz s. 121
Om V1LE Anna Banana s.123
Om David Horvitz Jacob Fabricius s. 127
Envoi Luc I3,nazet och Benoit Casas s. 128
radiOaeldna Dan Fröberg & Alexandra E. Lindh s.133
kan…kan Jarl Hammarberg s.146
Samtal med Sven-Åke Johansson Pär Thörn s. 151
DIKTER (1965 —66— 67, 1989) Sven-Åke Johansson s. 154
ur Jag skulle vilja Felice Rova s. 161
Tre omformuleringer af et kxrlighedsfor-
hold tu verden Mikkel Thykier s 169
The Relief — On Some Possibilities of Furniture Kasper Hesselbjerg s.173
OUTTAKES fra DE DANSKES DER, BIND 1 Sigurd Buch Kristensen s 175
Stupiditet/Den fjerde persons pragt/Nagy Anders Abildgaard Ferdinand Ahm Krag s.177
Glenn Christian s. 180
Rasmus Halling Nielsen s. 184
Språket har fågelholkar 1 munnen idag Johannes L. Madsen s. 187
mig Mr Jones männ-iska — tankar om identi-tet, politik och litteratur Lars Hermansson s. 195
Glimpse of raw material Alessandro di Pietro s. 202
Uddrag fra En punkbon og andre tekster Susanne Christensen s. 206
Världen ur tingens per-spektiv Peter Jackson s. 207
Spirits everywhere Dan Fröberg s. 209