#14 2003 – GERTRUD ST(O)EIN

2003_14_001_thumb 2003_14_002_thumb

01 • GERTRUDE STEIN • PLAY
02 • CHART
04 • EAIOE
07 • LARS MIKAEL RAATTAMAA • JAG ÄR GERTRUDE STEIN
08 • GERTRUDE STEIN • UR THE MAKING OF AMERICANS
09 • GERTRUDE STEIN • EN GRAMMATIKER
13 • ÅSA MARIA KRAFT • § OM JAG LÄSER STEIN LÄS ER JAG
17 • JONAS (J) MAGNUSSON • HOW TO READ (GERTRUDE STEIN)
25 • GERTRUDE STEIN • UR THE GEOGRAPHICAL HISTORY
27 • GERTRUDE STEIN • MARRY NETTIE
31 • JESPER OLSSON • INTE FÖR ATT MINNAS. EN NOT OM STEN
35 • CAMILLA HAMMARSTRÖM • OM G. G.STEIN
38 • CAMILLA HAMMARSTRÖM • MED G.STEIN
39 • JACKSON MAC LOW • ATT LÄSA SAKER I ÖMMA KNAPPAR
40 • IDA BÖRJEL • S TEIN VERSUS IDA VERSUS IDA VERSUS STEIN
46 • LYN HEJINIAN • SPRÅK 0CH REALISM
56 • LYN HEJINIAN • GRAMMATIK OCH LANDSKAP
68 • GERTRUDE STEIN • SITT VÄL EDITH SITWELL
70 • GERTRUDE STEEN • BRAQUE
73 • GERTRUDE STEIN • KOMPOSITION SOM FÖRKLARING
79 • GERTRUDE STEIN • HUR SKRIVANDET SKRIVS
85 • INGEMAR HAAG • ATT LYSSNA, ATT TALA, ATT SE
94 • SPINDELDIAGRAM ÖVER ETT STYCKE PÅ SIDAN 149
95 • WILLIAM GASS • UR FÖRORD TILL THE MAKING OF AMERICANS

96 • GERTRUDE STEIN • UR A NOVEL OF THANK YOU
100 • NILS OLSSON • EN ROMAN I GÖRNINGEN GERTRUDE …
108 • GERTRUDE STEIN • MEDITERANDE STROFER
114 • JOAN RETALLACK • STEINZAS IN MEDIATION
117 • GERTRUDE STEIN • IDENTITET EN DIKT
122 • CHARLES BERNSTEIN • STEINS IDENTITET
125 • OLIVIER CADIOT • UR FAIRY QUEEN
130 • GERTRUDE STEIN • BESKRIVNINGAR AV LITTERATUR
132 • GERTRUDE STEIN • FINNS DET ARITMETIK
134 • GERTRUDE STEIN • VI KOM. EN HISTORIA
137 • GERTRUDE STEIN • DEN STORA AMERIKANSKA ARMÉN
138 • MINA LOY • GERTRUDE STEIN
139 • GERTRUDE STEIN • UR AN ELUCIDATION
141 • FREDRIK NYBERG • BIOGRAFI
146 • FREDRIK NYBERG • SLÄPPA ELLER KASTA
151 • U.K.O.N. • FOUND POEM
152 • LARS MIKAEL RAATTAMAA • ROYAL STRAIGHT
153 • MARK BIBBINS
154 • LISA ARNOT • UR SOME OTHER KIND OF MISSION
156 • TÄVLING

(c) ESTATE OF GERTRUDE STEIN