#9-10 2002 – Alla talarr svännska

2002_9-10_001_thumb

OEI 9-10 2002 / ALLA TALARR SVÄNNSKA (om elis ernst eriksson och alternativ ortografi]

eaioe / 2
elis ernst eriksson / Fnett fnöfnar fnör fnopesin /3
Lars Mikael Raattamaa / Al-Jazeera /5
Jonas (J) Magnusson / Ortografiska förvandlingar /9
Jonathan Swift / En litterarisk plan för skrivandet /23
George Bernard Shaw / Kolossalt arbetsbesparande /24
Isaac Pitman / 5 versioner av Fonotypi /26
Alexander Melville Bell / ur Visible Speech /27
Ulf Karl Olov Nilsson / Stora A /28
Raymond Queneau / Skrivet 1937 /39
Jävla jobb asså! (samtal med elis ernst eriksson) /43
Teddy Hultberg / eee – invikt bland kolorerade tjofjeser och brända macklingar /51
elis ernst eriksson / ”åja sa åtd” /62
Jörgen Gassilewski / Å ja sa åtd /64
Jesper Olsson /Alfabestialiskt /66
Catherine Hennix / ur Mathemkonst /70
Pekka Särkiniemi / Bijobibbliograffi? /74
elis ernst eriksson / ”Klipp ut kuveret åkk vik…” /78
Katalin Molnår / ur Poemesincorrects et chants Transcrits /80
Dan Fröberg / Bilsa-longsång /81
Katalin Molnår / ur Föreläsning för dåmm illitteratcr /92
Jacques Sivan / ur La dauphinelle /98
Malte Persson / Celine – från ett språk till ett annat / 100
Nikanor Teratologen / Tredje extranumret för de trognaste /104
Otto Fischer / ”Hvad örat hörer, bör och ögat se”… /108
Axel Gabriel Silverstolpe / ur Försök till en enkel, grundriktig… /114
Carl-Michael Edenborg / Portografi, pobduktion, poesi /118
Lars Roberg / ur Lijkrevningstaflor /119
Nils Olsson / Äga rum (om Mark Z Danielewski) /121
Fredrik Nyberg / Konsten måste dö (om Eva Kristina Olsson) /123
Anna Hallberg / ”Man måste vara en lagbrytare” (om Eva Kristina Olsson) /125
Niklas Söderberg / Dikter /127
Robert Ståhl / ur Gives det /129
Gunnar Berge / Anagrammatik (om Michelle Grangaud) /133
Denis Hollier 1 Farväl till pennor /136