#4-5 2000 – KRTK

2000_4-5_001_thumb

eaioe 1 ANONYM Utan titel 2 NIELS LYNGS0 ur Force Majeure 6 METTE MOESTRUP 2 texter 8 MORTEN 0EN Texter 10 SIV KRISTIN ROTEVATN ur Identiske erfaringar 13 HENNING H BERGSVÅG ur Newfoundland 15 CHARLES BERNSTEIN Poet-kritikerns hämnd 17 MAURICE BLANCHOT ur L’espace litteraire 26 MAURICE BLANCHOT ur Le livre á venir 27 ROLAND BARTHES Den stumma och d n blinda krI· tiken 27 ROLAND BARTHES ur Essais critlqu 28 ROLAND BARTHES ur Deux critiques 29 ROLA.ND BARTHES ur Le plaf.. sir du texte 30 MICHEL BUTOR ur ta crltiqu ot J’inventJon 30 MARJORIE PERLOFF Barthes ocli genrens nollpunkt 31
ROGER LAPORTE ur Quinze V(lriations 35 RODOLPil.E GASCHE Svar på en fraga orn kritikens uppgift 38 GIORGIO AGAMBEN ”Les jugements sur la poesie 011t plus valaur que Ja poesie” 39 GIORGIO AGAMBEN ur Idoa Della Prosa 44 ANNA HALLBERG Skuren friktion 47 DEN OKÄNDA KRITIKEN Lektörsutlåtanden och förlagskorrespondens kring
ett publicerat och fyra opublicerade manus av Jörgen Gassilewski 51 ULF KARL OLOV Nll~SSON lliaden 65 JÖRGEN GASSILEWSKI Någons stöd och språkets patos 68 NILS OLSSON Om spänningen i att tiga tillräckligt länge 73 ULF KARL OLOV NILSSON 20 svenska diktsamlingar 74 FREDRIK HERTZBERG Språk, öppna dig! 84 FRANCIS COHEN Paul Celan: symptomet och film e n 89 SKUGGAN 42 Namnen framträder 96 LARS MIKAEL RAATTAMAA Joan Retallack och det mjuka språket 104 THOMAS GÖTSELIUS
Diktens namn: anteckningar om Lars Mikael Raattamaas poesi 107 UNICA ZÖRN 9..4 anagramdikter 114 HELENA ERIKSSON Ja, U., vinda ödeskärl: om Unica Ziirn 115
CARL MICHAEL EDENBORG Helena Eriksson och döden 117 ESPEN STUELAND En outsiders tankemönster 120 AASE BERG Om förlusten av Norge 123 CAMILLA HAMMAR· STRÖM Preparerade rätter 125 AMELIE BJÖRCK Mot mimö·
molan 126 GUNNAR BERGE Kritikexperiment 129 ROBERT STÅHL Kritik kan redovisa samband 134 MALTE PERSSON Om Robert Ståhl 141 MALTE PERSSON Telefon.. katalogen 142 FREDRIK NYBERG Om Björner Torsson 143
CLAUDE ROYET-JOURNOUD Anne-Marie Albiach: ttat, Mercure de France td., 128 p. 145 EMMANUEL HOCQUARD ”Hörnord” 148 JEAN FREMON Talsystemet i en tetralogi 149 JEAN·MARIE GLEIZE Handel med minneslörem61 150 FRAN<;OISE DE LAROQUE Fr6n ”ob” till ”i.e.” 153 LOTTA
LOTASS Notis om boken som volym… 157 LARS-ERIK HJERTSTRÖM Klichens vigör 160 RUNE CHRISTIANSEN Kritik 169 MARTIN HÄGGLUND Mystikens askes och
ISSN 140 45 09
poesins begär 171 SAMUEL BECKETT Tvd texter 174