#1 1999 – Oidentifierade verbala objekt

1999_1_001_thumb

INNEHÅLL-FORM
————-
eaioe s. 1
charles bernstein: ett försvar för poesin s. 2
charles bernstein: absorptionens artefaktion s. 4
rogelio lópez cuenca s. 17
marjorie perloff: radikala artefaktioner s. 20
hanna weiner: code poems s. 36
rosmarie waldrop: alarm och utvikningar s. 38
julien blaine: poèmes metaphysiques, poème no 95 s. 49
emmanuel hocquard: ”alla liknar varandra” s. 50
pierre alferi & olivier cadiot: den lyriska mekaniken s. 56
pierre alferi & olivier cadiot: digest (ett appendix) s. 62
lars raattamaa: namnen avlägsnar sig s. 65
öyvind fahlström: stackars plasticitet s. 68