#15-17 2003 – Appropriering

2003_15-17_001_thumb 2003_15-17_002_thumb

002 \ Innehåll
004 \ Eaioe
008 \ \ CUT-UP \ \
008 \ William Burroughs \ Brion Gysins cut-upmetod
012 \ William Burroughs \ Fold-ins
015 \ William Burroughs \ Vem är det som går bredvid dig tredje skrivna
020 \ William Burroughs \ ur Elektronisk revolution
024 \ William Burroughs \ Den sista posteringen.Varning
026 \ William Burroughs \ ur ”The Cut-up Scrapbooks”
032 \ Brion Gysin \ Cut-Up Self-Explained
033 \ Anders Lundberg \ Burroughsmaskinen
046 \ Jonas (J) Magnusson \ Information War
054 \ Åke Hodell \ To William Seward Burroughs
056 \ Christian Prigent \ Appendix pro domo
059 \ Jonas Ingvarsson \ Supersurface
072 \ Peder Alexis Olsson \ bodybag
076 \ Vannina Maestri \ ur Vie et aventures de Norton ou ce qui.
079 \ Malte Persson \ Katt App (förstörelse till Bills förströelse)
080 \ Dodie Bellamy \ Cunt-ups
083 \ \ DtTOURNEMENT \ \
083 \ Guy Debord, Gil J. Wolman \ Bruksanvisning till détournement
087 \ Détournement som negering och preludium
089 \ Gil Wolman \ flcris propre (deturnerad berättelse)
091 \ Thomas Hirschorn \ Crypto-criticism
094 \ Jonas (J) Magnusson \ ”Avantgardet ger inte upp”
107 \ Helena Eriksson \ ur strata
110 \ Jörgen Gassilewski \ Göteborgshändelserna
113 \ \ DECOLLAGE \ \
113 \ Marjorie Perloff \ ur ”The Invention of Collage”
117 \ Raymond Hains \ L’Appel du 18 juin å Lapalisse
118 \ Jonas (J) Magnusson \ ”Det sönderrivna Frankrike”
124 \ \ SAMPLING \ \
124 \ Fredrik Nyberg \ Ing — re —ss/Sa — mp ling
126 \ Bastien Gallet \ Samplingens seder och bruk
129 \ John Oswald \ Creatingality
132 \ Olivier Quintyn \ Cut, PASTE & Pass om sampling
136 \ Olivier Quintyn \ The Virus Sampling Project 6.0
138 \ Rodolphe Burger \ Loop
143 \ Bernard Stiegler \ Demonteringar
148 \ Fredrik Nyberg \ En flykt med frivilliga förhinder
156 \ Lev Manovich \ Väljandets logik
162 \ \ POSTPRODUKTION \ \
162 \ Nicolas Bourriaud \ Postproduktion
165 \ Marcel Duchamp \ Apropå ’readymades’
174 \ Robert Fleck \ Vad är appropriationismen?
177 \ Torbjörn Elensky \ Peeping Tom — Om Tom Phillips A Humument
180 \ Tom Phillips \ ur The Heart of A Humument
182 \ Tom Phillips \ ur A Humument
184 \ Tom Phillips \ Anteckningar till A Humument
187 \ Craig Dworkin \ Cover—up
197 1 Anna Hallberg & Jörgen Gassilewski \ Litteratur utanför texten
210 \ Mathias Kristersson \ Fri transkription av fonetisk studie.

211 \ Thomas Götselius \ En gäng var lyriken levande röst (oei cut)
217 \ Ronald Jones \ Contact
218 \ Ulf Karl Olov Nilsson \ Det redaktionella samtalet
226 \ The Swedish Hustler\ SPAM/MAPS
228 \ Ida Böriel \ Ett haveri
230 \ Kenneth Goldsmith\ Okreativitet som kreativ praktik
236 \ Jesper Olsson \ ”Is it any wonder, I’ll reject your verse”
231 \ Kenneth Goldsmith \ THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2000
238 \ Skuggan42 + dls \ UndSäkC/Säpo
247 \ Caroline Bergvall \ Kuggar (uttrag)
248 \ Caroline Bergvall \ Kött
250 \ Billboard Improvement
251 \ Bruce Andrews \ Potepoettextthirty
254 \ Leif Holmstrand \ Namnet
255 \ Gisela Jesper Olsson \ Language Removal
256 \ Andreas Gedin \ Ersätt H
258 \ Christophe Hanna \ La Redaction
260 \ Lars Mikael Raattamaa \ Brott mot mänskligheten
265 \ Dan Fröberg/Sun Guojuan \ E-mail Conversation (2003)
272 \ Jesper Olsson \ Critical Art Ensamble
273 \ Ulf Karl Olov Nilsson \ Satser och Motsatser
284 \ Malte Persson \ Döden och bananen
286 \ Plastographie No 00001 2002
288 \ Anders Lundberg \ Irational.org
289 \ \ COPYLEFT \ \
289 \ Richard Stallman \ Copyleft och dess kontext
292 \ Negativeland \ Förändra upphovsrätten
296 \ Anders Lundberg \ Radical Software
297 \ Bernard Stiegler \ Ande och auktoritet
303 \ \ VARNIG FÖR LEKANDE BARN \ \
304 \ Johannes Heldén \ ur Monumentz
306 \ Johannes Heldén \ Flotte
308 \ Anna Hallberg \ Röda dagar
311 \ Ulf Karl Olov Nilsson \ om J M Espitallier, C. Pennequin & C. Tarkos
314 \ Gunnar Berge \ om Emmanuel Hocquard
316 \ Niclas Nilsson \ Fyra dagar
317 \ Johan Jönsson \ ur Monad
320 \ Jesper Olsson \ om Bernard Heidsieck
321 \ Fredrik Nyberg \ om Johannes Heldén
323 \ Jeff Derksen \ ”Gränssnitt”
328 \ Jörgen Gassilewski \ om Grön Kylling
329 \ Cecilia Grönberg \ om Fabrik & Fukt
331 \ Jesper Olsson \ om Talisman
332 \ Aris Fioretos \ om OEI
333 \ Joar Tiberg \
339 \ Jonas (J) Magnusson \ om Poésie? détours
346 \ Martin Högström \ Den första samlingen
349 \ \ ANAKRONISMER \ \
349 \ C.Tarkos \ Anachronisme
353 \ Gunnar Berge \ Anakronismen en krOnike (forste del)
359 \ Jaques Rancire \ Konstregimer och modernitetsbegreppets ringa relevans
363 \ Jakob Staberg \ En ny sensibilitet