#56-57 2012 – Tidskriften

2012_56-57_001_thumb 2012_56-57_002_thumb 2012_56-57_003_thumb

INNEHÅLL
0EI #56 57/2012

Redaktionellt s.5

Det blir fint när det blommar
Pequod – almanacka & prognosticon; ephemerider s.7
Per Engström, under överinseende av Anders Bräck, Magnus Lundh,
Fredrik Lind, Thomas Andersson & Per Bergström

Att samla litterära tidskrifter s. 21
Åke Runnquist

tid //skrift s. 29
Anna Hallberg

Material s. 33
Jonas (J) Magnusson

”Når material finns — kommer Material ut”
— ett samtal med Sven-Olov Wallenstein s.37

Vad är fikssion? s.75
Redaktionen för fikssion

Jag ville det skulle va du och ja — om Boat Diamagazine s.76
Peter Thörneby

Tidskriften Kod och de filmiska kodernas semiotik s.89
Anders Karlin

Samtal om Kod och Ko mfilm med Stig Larsson s. 96

Peter Andersson & tidskriften som form s. 119
Frans Josef Petersson

Huden; Gesten S.135
Annica Aspegren

Kasark: en liten tidskrift av oerhörd vikt s. 145
Anders Karlin

Kasark#4., 1960 s.156

Svea. 1 Tidskrift för vetenskap och konst.2
Första häftet (1818) till och med tolvte häftet (1828)
Narrativiserat kartotek.3 s. 179
Staffan Lundgren

Som en passion Jean-Marie Gleize
s. 189
Poesi i Zuk-format ett samtal mellan Claude Royet-Journoud och Jacqueline Pluet s. 209
Pension Victoria s. 218 Victoria Xardel
Issue Eric Giraud, David Lespiau, Eric Pesty
Om Nioques s. 225 Jean-Marie Gleize
Change s. 232 Alain Coste
RR #52-58 s. 237
Svar på frågor från Nathalie Quintane (om TXT) s. 265 Christian Prigent
Java, en tidskrift efter avantgarden s. 271 Jean-Michel Espitallier
Tidskriften som medium: Aspen, 1965 1971 s. 287 Gwen Allen
Anteckningar om Invalid Format; Ursprungshistoria till Triple Canopy s. 311 Redaktörerna för Triple Canopy
En introduktion
anonymiteter kommunikationszoner, 1968 s. 316
Arkiveringen af det infra-humane og det infra-ordinre Konceptuelle strategier i pamfletterne fra C.I.R.K.A. og Samlingen s. 320 Thomas Hvid Kromann
9/9 revue d’art pratique #1 och #2,1998-1999 s. 333
Tidskriften som ett alternativt rum. Art-Rite, 1973-1978 Gwen Allen s. 335
Shake Karl Larsson s. 357

Introduktion till In Nutubers. Serial Publications by Artists Since 1955 Victor Brand
359
Konstnärer som tidskriftsmakare a 375 Clive Phillpot
Continental Schrift: Historien om Interfunktionen S. 383 Christine Mehring
Interfunktionen, 1968-1974 s. 392 Friedrich Wolfram Heubach
ARTMargins — a short conversation with Sven Spieker on publishing online and on paper s, 394
German lssues SylAre Lotringer
Semiotext(e) — ett samtal med Sylvåre Lotringer
Historien om PIN Jasia Reichhardt
Program för en tidskrift Giorgio Agamben
s. 403
s 408
s. 419
s. 430
MallarnAs tidskriftspoesi i La Revue Blanche s. 438 Adam Wickberg Månsson
Mallarms tidskrift La Dernäre Mode s. 445 Jonas (J) Magnusson
Textens bild för en teori om den redaktionella utsägelsen s. 463 Emmanuel Souchier
en tidnings ansikte Ulf Linde, Per Olof Ultvedt
s. 474