#58 2012 – Sömn

2012_58_001_thumb 2012_58_002_thumb

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ur TOMBE DE SOMMEIL Jean-Luc Nancy s.7

DRÖMMAR OM SÖMN I EN 24/7-VÄRLD Jonathan Crary s.11

ZAHLENSUCHPROBE (ZP): ETT VISUELLT SÖKTEST s.21
Castenfors, K., Seeber, A., Åkerstedt, T och Gillberg, M.

OM PASCAL CONVERTS SÖMNSJÄLVPORTRÄTT s.27

AUTOPORTRAIT (SÖMNPOLYGRAFIER) Pascal Convert s.29

ur UN HOMME QUI DORT Georges Perec s.33

OM GEORGES PERECS UN HOMME QUI DORTionas (J) Magnusson s.35

SOV Jacques Roubaud s.39

KLÄDKAMMARARKIVSKIKT Olivia Iso s.51

SÖMNEN Roland Barthes s.65

ur PUISSANCES DU SOMMEIL Jacqueline Risset s.69

REX EXSOMNIS: SÖMN OCH SUBJEKTIVITET I DEN KAPITALISTISKA
MODERNITETEN Alexei Penzin s.73

ME AS PLANT KarlJohan Stigmark s.79

SÖMN OCH SÖMNLÖSHET Dr H. J. Vetlesen s.89

AVKASTNING Ei Ei Kyaw och Henning Lundkvist s.95

CENOGRAFI: REDAKTÖRENS INTRODUKTION [TILL NICK s.103
THURSTONS READING THE REMOVE OF LITERATURE]
Craig Dworkin

ur NICK THURSTONS READING THE REMOVE OF LITERATURE s. 105

TILLBAKADRAGANDETS TEKNOLOGI: OM GLENN GOULD Lotta Lotass s. 111

VI SES Martin Högström s. 115

BARTLEBY / WALL STREET / FILM Cecilia Grönberg s. 119

ÖGATS ÖVNINGAR: PALOMAR OCH UPPMÄRKSAMHETEN s. 133
Magnus Bremmer

OM UPPMÄRKSAMHET Frans von Scidele s. 139

FRAGMENT MELLAN DISTRAKTION OCH UPPMÄRKSAMHET: s.147
PSYKOPEDAGOGISKA UTSAGOR, 1902-1926.
Matts Lindström

HYPOTESER OM VÄRLDSLITTERATUR Franco Moretti s.161

HYPERUPPMÄRKSAMHET OCH MASKINLÄSNING Adam Wickberg-Månsson s.169

HYPERUPPMÄRKSAMHET OCH DJUPUPPMÄRKSAMHET. s.173
EN GENERATIONSKLYFTA INOM KOGNITIONSMODELLER
N. Katherine Hayles

UPPMÄRKSAMHET, RETENTION, PROTENTION Ars Industrialis s.183

ur PRENDRE SOIN (1. DE LA JEUNESSE ET DES GLNLRATIONS) s.185
Bernard Stiegler

INTRODUKTION TILL FLARF/ DEN DIGITALA DISTRAKTIONENS POESI s.203
Adam Wickberg-Afinsson

PRIMÄR DISTRAKTION Paul North s.209

THE POWERFUL PULL OF SIMULACRA Elaine Sturtevant s.221

DET RENA VARATS KOMIK Lars-Erik Hjertström Lappalainen s.227

ur SJU KONTROLLERADE VOKABULÄRER OCH MINNESRUNA 2004. s.231
MATLAGNINGENS GLÄDJE Tan Lin

FÖRSTRÖELSEKULT Siegfried Kracauer s.255

OSAMTIDIGHET OCH ANSVARET GENTEMOT DESS s.259
DIALEKTIK (MAJ 1932) Ernst Bloch

VAD ÄR DET SAMTIDA? Giorgio Agamben s.271

ur THE FICTION OF THE CONTEMPORARY Peter Osborne s.275