#62 2013 – ON PAPER

2013_62_001_thumb 2013_62_002_thumb 2013_62_003_thumb

Innehåll OEI # 622013: On Paper
1 Innehåll 0E1 # 62 24913: On Paper
4 Introduktion Jonas (J) Magnusson och Cecilia Grönberg
9 Manuskript till Om papperets historia, del 1 och Om papperets historia, del 2 Peter Nestler
25 Några svenska bruk och pappersbruk (ur Mola’ Chartarix Suecanx II, SPF, 1923) CO-OP
34 ur Teknisk ORDLISTA för massa, papper, fiberskivor Svenska Pappers- och Cellulosa-ingeniörs-föreningens Nomenklaturkommitte
52 Papperets död (som aldrig inträffade) Alessandro Ludovico
63 Notis om pappersregnen i hjältarnas kanjon Lotta Lotass
65 Tre pappershändelser Karl-Johan Stigmark
69 Papperets mutation: papperets materialitet i immateriella tider Alessandro Ludovico
87 Post-digitalt tryck: ett framtida scenario Alessandro Ludovico
91 Brochure Ana Dias Batista
98 Papperet eller jag, ni vet… (Nya spekulationer kring en de fattigas lyx) Jacques Derrida
118 Ett pappersark Gerard Mack
120 Une feuille de papier Remy Zaugg

122 Papprets teori: Skepticism, common sense och post strukturalism Christina Lupton
135 Clairefontaine
139 ur Vad är papper? Esko Häkli
145 Papperets struktur Tom Lindström
147 [Papper] Rune Hagberg
159 Vita variationer (om Rune Hagberg) Jonas (J) Magnusson
170 Tryckt och otryckt Lothar Miiller
18o Öppett bref, som uttgick opå tryck till alla fougdter belangande om förslithne lindklådher till pappersgwarnen uthi Upsala. Dat. Nykiöpingh den 8 januarij åhr 1612.
181 ur Förlorade illusioner Honoré de Balzac
185 Från mekanisering till det industriella papperets tidsålder Pierre-Marc de Biasi och Karine Douplitzky
193 Flickornas Helvete Herman Melville
200 Några i Sverige använda pappersmaskiner ur En bok om papper…, red. Gustaf Clemensson
209 Minnen från Sveriges första pappersmaskin Gunnar Gavelin
210 En dag i papperssortererskans arbete Stina Johansson
213 Pappersformer, pappersgester CO-OP
228 Anna Maria Lenngren
229 Vid Valkiakoski pappersbruk Carl Snoilsky
231 Ett halvt ark papper August Strindberg
233 Pappersvisa från Småland
234 ur Vägen till klockrike Harry Martinsson
237 Papperets under Bo Carpelan
239 Bok Eva Runefelt
240 ur Print Christina Kullmann
244 ur Gesten Annica Aspegren
245 [Mellan skrivaren och papperskorgen] Anna Hallberg
247 (Papper utan titel) Helena Eriksson
250 Papper med läppstiftskyssar Olivia Is°
252 carte blanche Cia Rinne

253 Paperworks (on Katja Strunz) Barbara Kuon
255 Katja Strunz
261 Nyheter, papper, sax: tidningsurklipp i vetenskap och konst runt 1920 Anke te kleesen
278 Husumsyn CO-OP
305 Skrivandets demon Ben Kafka
321 Pappersfeher: En mediearkeologisk utgrävning av det tidigmoderna Spanien Adam Wickberg-Månsson
329 A4-arket Emma Kihl
339 Nytt engelskt skrifPappersförmat ur Svenska industriföreningens tidskrift, april 1839
341 Bryt pennans makt! Blanketten och skrivmaskinen på 1940-talets kontor Charlie Järpvall
349 Papper och trycksaker ur Slöseri, utredning av Svenska Industriens Standardiseringskommission, 1928
362 Mångfaldigandet av skrift i en akt: systemet med kopiering på karbonpapper Delphine Gardey
366 Overvejelser om tykkelse og afstand Pist Protta redaktionen v/ Ase Eg jorgensen och Jesper Fabricius
380 Från kontor till dataskydd Cornelia Vismann
395 Museum of Bureaucratic Apparatus, Collection 1–8, Office Supplies Jeuno JE Kim 84 Lasse Krog Møller
402 How To Organize Your Thoughts on Paper Rasmus Graff
404 Metrologier Bruno Latour
408 Hellre papperskvarn än pratkvarn Papperspalatset
411 Jag kan se Lie Gunnar Berge
413 Makulatorn Heinrich Böll
419 grasshoppers Stephen Bann
420 Poesiobjekt Lygia Pape
424 Arnaldo Antunes, visual poet luri Pereira
427 from ou/e and other works Arnaldo Antunes
439 Poesibokens vita fläckar Martin Högström
451 Kjxre Stein Jorn H. Svxren
454 Att läsa med handen Linnéa Eriksson
467 Sebastian Saar
472 Kolofon