#59 2012 – Arbete pågår 2

2012_59_001_thumb

0E1 U!9 20112/2013: Arbete pågår (2)
1 VPtidela 1,3vill’illt3011- 0111 Sigurd Tenningens Vevet n nudim Lindholm – Oni Christina Kullmanns människor och verksamheter
1 Jörgen Gassilewski — Um Beate Berggrens Kati Sepsei
9 011vIrt Ist) – Um I3eata Berggrens Kati Sepsei I I Stelim Lindberg – Um Neje Vticina Pedersens OJNE 13 Kahm Sundln – 0111 Naja Vucina Pedersens 0.1NE
15 Naima Cliahboun – Um Simon Hagerups Myldr
17 Helmut Heigenbüttel 21 (iuliann TVIPSE1
23 Oswald Wiener
21; Marco Glovenale
29 Allegori (Over °Lt objekt som lutar)
;11 Martin Högströin och PeterThörneby – Samtal um Italics
39 Magnus Bremmer – Orn Peder Alexis Olssons och Pär Thörns Folkets Bio
41 Beate terggren – Um Peder Alexis Olssons och Pär Thörns Folkets Bio
41 Jonasi.1) Magnusson – Om Nathalie Quintanes Anmärkningar
/15 Fieletla Eriksson – Kampen och niirvaron är samma sak
54 Jonas (3) Magnusson – Ur en introduktion till en föreläsningskväll om Berndt Pettersons collage och bokstavskonst 56 Jakob Lien – Att skriva och läse poesi genom skrivmaskinen
67 Beate Berggren – Om öyvind Fahlströms U-BARN
69 Martin Grennberger – Oin öyvind Fahlströms U-BARN
72 Jörgen Gassilewski – Um öyvind Fahlströms U-BARN
74 Cecilia Grönberg Godispäsen
76 Anna Hallberg – Mamma åker bil
711 Helena Holinberg Um öyvind Fahlströms U-BARN
79 Mara Lee – Eva Hesse och nollpunkten
94 Anne Portugal — flörtformeln
97 Honney Henningsson – Tvä dikter
99 11 elena Holmberg – Om Lina Selanders Around the Cave of the Double Tombs
101 Kajsa Sundin – Om Leif Holmstrands Vad de andra visste
/13 hsa Arketep, – Världslighet och rumslighet i Jörgen Gassilewskis poesi
116 Cecina Grönberg – Om Jörgen Gassilewskis karinkarin
89 Jonas (J) Magnusson – PS. till ett efterord till Jörgen Gassilewskis hitt.ills samlade poesi
79 Mara Lee – Eva Hesse och nollpunkten
94 Anne Portugal flörtformeln
97 Bonney Henningsson – Två dikter
99 I lelena Holmberg – Om Lina Selanders Around the Cave of the Double Tombs
191 Kajsa Sundin – Om Leif Holmstrands Vad de andra visste
■…4.~~.~.~..aingeliblin S.
113 Asa Arketeg – Världslighet och rutnslighet i Jörgen Gassilewskis poesi
IM Cecilia Grönberg – Om Jörgen Gassilewskis karinkarin
89 Jonas (J) Magnusson – PS. till ett efterord till Jörgen Gassilewskis hittills samlade poesi