#55 2011 – ON TAPE

2011_55_001_thumb

0E1 55/2011 Innehållsförteckning
S. 3 Förord
s. 6 Friedrich A. Kittler, ur Grammophon Film Typewriter
s.15 Gunnar Berge, NordSorNordSorSorNordSor / Informasjon
s. 20 David Morton, Bandspelaren, hemmaunderhållningen och den amerikanska återinspelningskulturens rötter
s. 30 David Antin, ur gambling
s. 34 Jesper Olsson, Banda och tala
s.48 Cecilia Grönberg & Martin Högström, Lärostudion
s.70 Patrik Sjöberg, ”This Tape Will Self-Destruct in 5 Seconds!” Arkivet, magnetbandet och videokonstens framtida historia
s. 88 Frederic Acquaviva, Magnetisk Heidsieck
s. 93 Bernard Heidsieck, Canal Street och andra magnet-bandsverk
s.104 Richard Ekstract, Pop tar sig an videobandet
s.111 Yvonne Spielmann, Introduktion: det audiovisuella mediet
s.128 Raymond Bellour, Videoskrift
s.138 Johan Tiren, Positioner / Platser
s.160 James Moran, Från rullfamiljer till familjer vi väljer: video i hemmamoduset
s.175 Dan Fröberg, Söndrumsvägen, in på gården, tredje dörren till vänster, Hawaii
s.193 John Oswald, Överträffad av övertagaren: den musikaliska skuldens etik
s.201 Rich Jensen & Robin James, Ett ljudligt medvetande
s.204 Kembrew McLeod, Plagiarism® 101: en approprierad muntlig historia om The Tape-beatles
s.212 Matthew Kirschenbaum, Extrem inskription: en hårddiskens grammatologi
s.239 Lisa Zetterdahl, Poesi
s.247 Mikkel Bolt Rasmussen, The Situationist Offensive in Scandina via, or: Scandinavian Situation-isms
s.261 Gil J Wolman, Extrait sonore ou pas

För irtDe I Go bet soc teri ma kor utv bel ocl Däi ark sto me vill vi t vi r 1 tar för for an sk he bE re el ril b; si Lc SI e b