#53-54 2011 – DDDD

2011_53-54_001_thumb 2011_53-54_002_thumb 2011_53-54_003_thumb 2011_53-54_004_thumb 2011_53-54_005_thumb

INNEHALL OEI #53-54 2011 (L)
3oNNS (3) MAGNUSSON & CECILIA CRONBERG
0001 FÖRORD
TRIS VONNA-MICHELL / GILES BAILEN
0004 ENFOLDS: RE-DESCRIPTIONS i THE.’ 4W1U% SIXTIES
FRACK LEIBOVICI
0024 POETISKA DOKUMENT
CHRISTOPHE HANNA
0043 DOKUMENTFUNKTIONEN
JOHAN TIREN
00s1 ATT DELA ETT SAMHÄLLE EPILOGER
JOHN GUILLORY
0067 PM:ET OCH MODERNITETEN
OLOF ERIKSSON
0082 SUPPLEMENT
LINA HAGELBACK
0092 KONTAKTKARTA
KRISTOFER FLENSMARCK
0106 DU HAR FORSTORT MITT LIV
0112 DOKUMENTTRAVEN
EMIL BOSS & JOAKIM ANDERSSON
0113 BILAGA D. STÄNDIGA FORBATTRINGAR
ANNE-JAMES CHATON
0124 PORTRATT LAURENCE DENIMAL
0131 LA 1SXXX7., OCTOBRE 2007
CIA RINNE
0140 INDICES (INDICIER)
MARTIN GLAZ SERUP
01AS BORTNkRNARELSEN AF LATKES, HODELL, HOLOCNUST M.M.
LOTTA LOTASS
0150 UR KRIGSARKIVET
EVA STRÖM
0161 KRING DET DOKUMENTÄRA
JENA OSMAN
0165 BERN PORTER: ATERVINNA ATMOSFAREN
BERN PORTER
0177 SCANDINAVIAN SUMMER
JAMES HOFF
0204 UNTITLED/ARGOT
PHILIPPE BOISNARD
0112 OMKASTNINGEN AV LITTERATURSPRIDNINGENS_
PÄR THÖRN
0220 LETTER AND PACKAGE BOMB INDICATORS
C0-0P
0221 BRECHT IN SCHWEDEN / BRECHT I SVERIGE
0232 DOKUMENTFORSTORAREN INTIMUS POWER 16.50 S
INGELA JOHANSSON
0233 GRUVARBETARE I BLICKPUNKTEN – IGEN
LINA SELANDER
0250 PEKING REVIEW

ANDRZEJ TICHY
0270 BLANDANDE OCH DUNKLA SPAR
OSCAR REUTERSVARD & PONTUS HULTEN (RED.)
0279 OBJEKT ELLER ARTEFAKTER (1954)
HENRIK ANDERSSON
0300 ITEMS OF DUAL USE
SOPHIE BERREBI
0301 )EN-LUC MOULENES DIALEKTISKA DOKUMENT
JEN-LUC MOULENE
0309 DEPÖT LEGAL
SOPHIE BERREBI
0333 -MED ETT POSITIVT SINNE OCH EN POCKETKAMERA.
RICHARD CROW
0339 THE INSTITUTION OF ROT
LEIF ELGGREN
0369 AT INTE FÖR MYCKET
ANNE BENICHOU
0388 DESSA DOKUMENT SOM OCKSA ÄR KONSTVERK
PETER THÖRNEBY
0398 A WHEEL HAS TEETH, PINION HAS LEN\U,
KARL LARSSON
0404 THE LAKE
MATHIAS KRISTERSSON
0406 STATEMENT
IDA BÖRJEL
0408 ROSA X (WARF DIE KISSEN)
0420 ROSA X DE FRUSNA FRAGMENTEN
BOKBÅL
0421 ESTHÄTIK UND LOGISTIK
JEAN-FRANCOIS CHEVRIER OCH PHILIPPE ROUSSIN
0449 ATT TA STÄLLNING FÖR DOKUMENTET
BERTRAND GAUGET
0453 OM NAGRA DOKUMENTRELATERADE PROBLEM_
JORGE RIBALTA
0457 DOKUMENT, HISTORIESKRIVNING, MONTAGE
LAURA MARCUS
0461 MASS-OBSERVATION-PRO)EKTET
0468 UTDRAG UR MAY THE TWELFTH MASS-OBSERVATION
DOROTHY SHERIDAN
0472 CHARLES MADGE OCH MASS-OBSERVATIONARKIVET
0476 UR SPEAK FOR YOURSELF.
ROD MENGHAM
0480 -BOURGEOIS NEWS”
HUMPHREY SPENDER
0484 FOTOGRAFIER FRAN BOLTON OCH BLACKPOOL
GEOFFREY BATCHEN
0487 GUILTY PLEASURES
GEOFFREY BATCHEN
0497 VARDAGLIGA-LOKALA FOTOGRAFIER
GEOFFREY BATCHEN
0510 PROEM
CECILIA CRONBERG
0511 A CONVERSATION WITH GEOFFREY BATCHEN

HAROLD GARFINKEL
0520 VAD ÄR ETNOMETODOLOGI?
BRUNO LA-TOUR & STEVE WOOLGAR
0525 EN ANTROPOLOG BESÖKER LABORATORIET
D GRAN BURNETT
0553 DE-t OBJEKTIV A F ALLET — GRANSKNING AV OBJEKTIVITETEN
TOBI MAIER
0559 NOTES ON WORKS OF FRANZ MON
TOBI MAIER AND FRANZ MON
0561 IN CONVERSATION
FRANZ MON
0566 MAUS IM MEHL , MED F ERK
HANS CHRISTIAN KOSLER
0586 SPRAK(RITIK OCH SPRAKEROTIK…
FRANZ MON
0595 MORTU ARIUM FUR ZWEI ALPH ABET E
JONAS (J) MAGNUSSON & CECILIA GRÖNBERG
0602 OTHER ’PS OF READING
ASTRID WEGE
0605 KRIWET PUBLIT
FERDINAND KRIWET
0618 MIXED MEDIA
UTE META BAUER
0631 BLACK GATE COLOGNE
OTTO PIENE & ALDO TPMBEU.INI
0637 BLACK GATE COLOGNE (1968)
0661 OLA STÅHL – FILM
0673 GABRIELE JUTZ – DISPOSITIV OCH INDEX
0686 GIORGIO AGAMBEN – VAD ÄR ETT DISPOSITIV?
0693 JEFFREY BUSSOLINI – VAD ÄR ETT DISPOSITIV? (L)
0709 BERNARD VOUILLOUX – OM DISPOSITIV ET
0717 PHILIPPE ORTEL – MOT EN DISPOSITIVENS POETIK
0733 THOMAS DAHL – PENNVASSLAPPAR
0736 CHRISTOPHE HANNA – VARA POETISKA DISPOSITIV
0740 FRANCK LEIBOVICI – KINESISKA PORTRÄTT
0766 MEIRA AHMEMULIC – UR M:S PERSPEKTIV
07U PAUL SHARITS – MARTIN GRENNBERGER
0803 ANNA ÅDAHL – WORK IN PROGRESS
0821 ALLAN SEKULA – DETTA ÄR INTE KINA :EN FOTOROMAN (1974)

//

0839 LOTTA LOTASS – DOKUMENT: ALEXANDER KLUGE
0845 MARYANNE AMACHER – CITY-LINKS: DOCUMENTS FROM THE AMACHER ARCHIVE…
0866 PEDER ALEXIS OLSSON – 15:34-15:59, 16:03
0867 STEN SANDELL – EN SONISK TRIPTYK
0878 STEFAN KLAVERDAL – CONSENSUS MUSIC, MED FLERA VERK
0886 LINA NORDENSTRÖM – UR POETIKENS MEKANIK / MEKANIKENS POETIK
0895 ÉRIC HOUSER – JE BANDE TOUJOURS
0903 HELEN HOLMBERG – KWIEKULIK
0905 KWIEKULIK – ACTIVITIES V4ITH DOBROMIER1 (1972-74)
091k KWIEKULIK – ACTIVITIES WITH THE UNKNOWN X (1974)
0925 ILEANA PINTILE – KONCEPTKONST ON THE EDGE
0931 PAUL NEAGU – GUIDE TO GENERATIVE ARTS (1977)
0933 NENGU, BELMOOD, HONEYSUCKLE, LARSOCCHI, PAIDOLA – GENERATIVE ART GROUP
0951 PAUL NENGU OCH GENERATIVE ART GROUP – GRADUALLY GOING ’TORNADO! (1977)
0964 ELENA HAMALIDI, MARIA NIKOLOPOULOU & REA VIALLOtN – DET VERKLIGA BORTOM REALISMEN…
0965 ELENA NAMALIDI, MARIA NIKOLOPOULOU & REA VIALLTÅN – REAL BEYOND REALISM…
0988 FREKE RÄIHÄ -HUVUDSKÄLET
0997 JOHANNES HELDÉN – TRÄDGÅRDEN
1000 RAKETA – VART TOG DJUREN VÄGEN?
1020 FRANCK LEIBOVICI – REDESKRIPTION
1031 PHILIPPE HAMON – UR DU DESCRIPTIF (”OM DET DESKRIPTIVA”)
1048 JEAN RICARDOU – DEN SKAPANDE DESKRIPTIONEN…
1050 MIN ROBBE-CRILLET – TID OCH DESKRIPTION I BERÄTTELSEN IDAG
1055 ÉMILE ZOLA – OM BESKRIVNINGEN
1057 LARS HERMANSSON – TILL OBJEKTET
1063 ANNE PARIAN – JAG GÖR OM
1073 LINNEA ERIKSSON – MORMOR BLEV BORTLÄMNAD SEDAN HÄMTAD TILLBAKA