#48-50 2010 – LudOEI

2010_48-50_001_thumb 2010_48-50_002_thumb

PLAYLIST ludOE1 — lek, spel, leksaker, # 48-49-50/2010
Playlist……………………………………………………………………………………….. .
Forord S. 3-7

Katerina Seda >Der Geist von Uhyst< McKenzie Wark >Agony< (om Grottan) S. 8s-. 3398 Karl Larsson >Melody the Undying’s last words I III< Charles Bernstein >Play It Again, Pac-Man< Susan Bee 1 s.47 s.49 s.55 s.58 s.67 s.82 s.88 s.98 S. 104 S. 112 S. 125 S. 129 S. 135 S. 146 S. 156 Julian Klicklich >Insert Credit to Continue< Arne Kjell Vikhagen >You flee from corn bat
Julian Klicklich )VI vantrivs i de virtuella varldarna< Roomservices >Monopol och surdegsbagerier< McKenzie Wark >Slutsatser (om SimEarth)< CO-OP / Playgrounds )Grounds for play (1)< CO-OP / Playgrounds >Grounds for play (2)< Acconci Studio >Klein-Bottle Playground< Thomas M. Malaby >Storslagna stadsplaneringslekar: New Babylon och Second Life< Alexander R. Galloway >Debords nostalgiska algoritm< Orit Halpern >Det skannande &gat. Cybernetik, seende och efterkrigsdesign< CO-OP >Korthus (Hommage till Eames)(

Pequod Gastspel
Per Engstrom & Fredrik Lind >Forord< s. 3 Mats B >Matsalsmysteriet< s 4 Mats Kempe >Stycke for SAB-systemet< S. Klas Mathiasson >Bokslutningar< s. 23 Linn Hansen >En bok foil ner i huvudet< s. 26 Bertil Pettersson >Ett lustmord< s. 29 Daniel Möller >Nya dikter< s. 33 Nestor Laranda >Ebeneser-effekten (Efter Perec)( s. 35
Par Thorn >Tredje statsmakten< s. 38 Erik Magntorn & Lisa SjOblom >Nitta barnen< s. 40 Oscar Nilsson Tornborg >Dikt< s. 42 Oskar Ponnert >Lycopersicon< s. 43 David Wayrinen >Upp till bevis< s. 56 Mats B >Övningar i hövisk lyrik< s. 59 Raketa >9000 km< Ludic Society >Ludic Society Magazine< Mary Flanagan >Konstruera for kritisk lek< Cadavre Exquis Sven-Olov Wallenstein >Anteckningar om begreppet spel(
Elie During >Det är ett spel det är inte ett spel< G. W. Leibniz Walter Benjamin >Anteckningar till en teori om spel< Roger Caillois >ur Les jeux et les hommes< Matra Cestari >Attn: Winner< Jacques Ehrmann >Homo ludens revisited< Warren Motte >Lek/spel-texter< Kimberly Bohman-Kalaja >Lara sig reglerna: mot en teori for lek
D. Graham Burnett och W. J. Walter >Att lasa sig till slutspelet< Magnus Bartas & Dmitri Plax >Tranor vs. Elefanter< Benjamin H. D. Buchloh Josef Hartwigs schackset< Robert Sahlberg >”Schackgropen”(
Julian Klicklich >En tekno-semiotisk studie av fusk i dataspel…< S. 160 S. 225 S. 238 S. 244 S. 249 S. 250 S. 253 S. 262 S. 266 S. 268 ....... s. 279 S. 280 S. 289 -former< s.298 s.309 s.315 S. 317 S. 321 S. 323 PLAYLIST (forts.) ludOEI - lek, spel, leksaker, # 48-49-50 /1010 Jacques Roubaud >Forord till E< ..... Julien Algirdas Greimas >Korsordsskriften< ........ ......... ............................................... Lolly Batty >Crosswords< Fredrik BOOk >Tusen och en ordflata< „ .......... ............................................................. Rebus & charad-vännen (1861) ........... ........................................................................ Walter Benjamin >Det over vilket vara far- och morfaraldrar gnuggade sina geniknolar
Jonas (J) Magnusson >Rebus?< Jean-Francois Lyotard >Rebus< 100 rebus — 100 charader (1871) Johan Gustaf Schultz >Rebus-maniens arhundrade< Zoe Beloff >Coney Islands amatorpsykoanalytiska sallskap och dess krets< Ulf Karl Olov Nilsson >Liten psykoanalytisk lekteori< Charles Baudelaire >Leksakernas filosofi< Georges Didi-Huberman >Kunskap genom kalejdoskopet< Marguerite Charmante >Leksakernas filosofier: repertoar av begarsobjekt< Ludic Society >Ludic Wheel< Orvar Odd >Hvad vi roa oss med< Walter Benjamin >Gamla leksaker< Fairy puzzle Walter Benjamin >Leksakernas kulturhistoria< Walter Benjamin >Leksaker och lek< Sofia Falck Bohlmark >Som de samlar< Giorgio Agamben >Leksakslandet< Lotta Magnusson Nyberg Studsbollar< Daniel Tiffany >Leksaksmediet< Helena Eriksson >FOrsta intryck< Leif Eriksson >GAME< Toronto Research Group >Game Board< Dan Froberg >Stora Sallskapsspelet< Jan l Hammarberg-Akesson >ur Brev frian Jarl< Bengt af Klintberg >Stockholmsspelet< Alison Knowles >Fluxus varvet runt< Alison Knowles >Utdrag ur by Alison Knowles< Bengt Adlers >Med farsynen och blundern for ogonen men inte for syns skull< CO-OP >Tresidig fotboll< Dan FrOberg >Om< Krister Collin (i samarbete med CO-OP) >Lekens arkiv< CO-OP >Skjuta borste, Spana kyrka, Stanga vagg och andra lekar< CO-OP >Play / Play structures< Nagra lekar ur Sendags-Nisse och Nya Nisse 1898-1907 Rostrattsspelet Freke Raiha >S:et är kapitalt< Ola Johansson (med bilder av Amanda Newall) >MisTanzania< Marsha Bradfield >The Artist cum Musician cum Writer cum Curator< Per EngstrOm >Standards< Daniel Westerlund >Rollperson revolver< Peder Alexis Olsson >Led, linjer< Lotta Lotass >Krigsskadespel I Fern fragment< Magnus Florin Ulf Karl Olov Nilsson Helena Eriksson >I a s a Nightsong< Kristian Carlsson >Atta haiku i pseudobuddhistisk loppa< Kenneth Goldsmith >Mot misslyckandet: Sol LeWitts osvikliga process< Magnus Haglund >Lek, dram, parodi, utopi< Kristian Carlsson >ur Actionkomedier< 2 ........ S. 331 ........ S. 333 s.341 ••.•... S. 346 ... S. 348 < s.353 s.356 s.366 S. 372 S. 381 s.384 s.392 S. 399 S. 403 S. 407 S. 417 S. 420 S. 422 S. 425 S. 427 S. 430 S. 433 S. 443 S. 451 S. 457 S. 470 S. 473 S. 474 S. 475 S. 478 S. 479 S. 481 S. 483 S. 486 S. 488 S. 490 S. 493 s.513 S. 521 S. 527 s.534 s.536 S. 538 s.546 S. 549 s.551 S. 554 S. 555 S. 571 S. 574 s. 582 S. 583 S. 589 S. 594 s. 599 KRITI! "Kvaller svamma gatan' u krossad som ryc daler v5 pasar m ganglig, antal - k valdsam kontroll Ett fyrti( är den a polischc Dess av indig de oraki skapen, De Find' är varke ting elle samt utt tragiska For u framstar handlat sig lugn. De expl( storsta Sverige for skra( muttrar, skrika, u Denna a fa rfatta r (1958), si Den lek, om an analyser fardom, holmski-"syssloll skulle al Stockhc "Collegi "i vilker den ar s Cain( som has 5r ytters i leken), vasterldi sjalva v et les tivt sail t