#43-45 2009 – biOEI

2009_43-45_001_thumb 2009_43-45_002_thumb

innehåll
43 44 45
3 Anders Lundberg – Materia, evolution, mekanismer, språk och virus – en inledning
17 Julien Offray de La Mettrie – Människan växten
24 Sten Hansson – La destruction de votre code genetique par drogues, toxines, et irradiation
27 Eugene Thacker – DNA med öppen källkod och bioinformatiska kroppar
35 Eduardo Kac – Biopoesi
41 Eduardo Kac – Genesis
44 Eduardo Kac – Drag 36
47 Christian Bök – Xenotextexperimentet
50 Christian Bök – A Virus from Outer Space/Ett kosmiskt virus
51 Christian Bök – Ordprotein
52 Marta de Menezes – Proteic Portrait
53 Hugues Marechal – Biologisk mutation och litterära avantgarden
60 Co-op – Monsterage
62 Jon Ståle Ritland – Når det biokjemiske språket inntar litteraturens kropp
69 Henry Staten – Dekonstruktionen och naturalismens etiko-politiska projekt
82 Jean-Jacques Kupiec – Specificitet och plasticitet i biologin
93 Elizabeth Grosz – Darwin och feminism: en undersökning av en möjlig allians
105 Daniel Dennett – Var är jag? Efter Darwin
116 Gunnar Berge – Biologiens poetikk (Anakronismen – et tillegg)
125 William Ngan – Blossfeldtfraktaler
133 Co-op – Växtlammet
146 Lotta Lotass – ”Färger är ting”: om Mark Rothkos immateriella materialism
151 Nathan Brown – Det oorganiskt öppna, nanoteknologi & fysiskt vara
163 Isabelle Stengers – Diderots ägg. Att skilja materialism från eliminativism
173 Seth Hunter – Word Association Garden
181 Ray Brassier – Relismens mysterium
195 Quentin Meillassoux – Potentialitet och virtualitet
205 Martin Hägg lund – Radikal ateistisk materialism
218 Adrian Johnson – Hur materialiseras ontologi?
234 Catherine Malabou – Den centrala kontrollmyndighetens kris
245 Reza Negarestani – Bakteriell arkeologi: Paleopetrologi – från gog-magogaxeln till petropunkism
265 Jesper Olsson – Om biomusik o.a.
268 Manford L Eaton – Bio-musik: en introduktion
271 Morten Breinbjerg – Poesis och livekodning
279 William S Burroughs – Uppspelning från Eden till Watergate
283 Mark Hansen – Intern resonans, eller tre steg mot ett icke-viralt blivande

305 Richard Dawkins lankevirus
317 Katherine Hayles – Begär och agens
327 Dmitri Plax – Frost
329 Jarl Hammarberg & Ulf Karl Olov Nilsson – Hor du mig nu?
333 Anna Hallberg – ur Colosseum, Kolosseum
243 Martin Glaz Serup Uddrag af Marken
347 Hans Ruin – Recension av Radical Athelsm
353 Thomas Götselius Recension av Kärleksdikter
354 Anne Hellman Vold – Recension av Tal och Regn
356 Andreas Engström – Recension av TheoretIcally Pure Anterograde Amnesia
357 Ulf Karl Olov Nilsson – Recension av On the OrIgin of Stor/es
359 Heidi von Wright – Recension av notes for soloists

Ande
Mater – en i
”det levan Nietzsch ”Evolution anstångnii – Jacques
Det har un funnits ett öka materialiteter. främst varit fy område, har k samhällsveten och musik. Inc kultur; teknoki sedan en tid in kring objektet, materiella föru Även inom fila förnyat intress ”ny” en sådan den frekvens n indikerar ändå det icke-mänsl Den feministisl hävdar tex. att ontologi, villko kultiverats, ps3 och agens-1 oc Latour har driv rädda ”tinget” medvetandet, åter bli relevar en enträget rei ägnade sina Si! a ntropoc-entris animaliteten in man vill lokalis hos en filosof,1 Alain Badiou tänkande som […] som skåda Meillassoux för 3