#28-30 2006 – AUDIOEI 2

2006_28-30_001_thumb 2006_28-30_002_thumb 2006_28-30_003_thumb 2006_28-30_004_thumb

INDEX AUDIOEI2
OEI # 28-29 30 2006
|||||||||||||||||||
Andreas Gedin / Stadens ljud s. 5
|||||||||||||||||||
Karl-Johan Stigmark / Titlar 91-06 s. 6
|||||||||||||||||||
Kristian Carlsson / Hördikt I (Boyesampling) s. 26
Hördikt II (Hörsonett) s. 27
Hördikt III (Onoismer) s. 28
Konsonantharmoni s. 29
|||||||||||||||||||
Steve Ausbury / haharatatatportraitofmonkeyboy s. 40
Portrait of Blowing on the Horn of Plenty s. 41
PortraitofpleasepleasepleasebyJamesBrown s. 42
soundmilk s. 43
damaged star s. 44
reset001 s. 45
Portrait of Hummingbird Running Away From Lawnmower s. 46
|||||||||||||||||||
Marte Aas och Marte Huke / Hva sier trrne? s. 47
|||||||||||||||||||
Pekka Sassi / XXX XXXXXX XXXXXXXXXX s. 52
|||||||||||||||||||
Dan Fröberg / Sång Nio s. 57
Dan Fröberg plays Bent Fabric s. 62
|||||||||||||||||||
Tom Malmquist / Docteur ös lettres (Mr Tuss) s. 71
|||||||||||||||||||
Henrik Andersson /
If it is not love then it is the bomb that will bring us together. s. 75
Bullerstaket (frottage) s. 76
Tystnadsplikt s. 77
|||||||||||||||||||
Anna Ådahl s.78
|||||||||||||||||||
Leif Elggren / Fysiologiska Frekvenser s.82
|||||||||||||||||||
Mona Pettersson s.90
|||||||||||||||||||
Lotta Lotass / Ljud / störningsundersökningar s.93
|||||||||||||||||||
Klas Mathiasson / Byggare Bob-sviten s. 106
|||||||||||||||||||
Charles Bernstein / Att göra ljud synligt s. 111
|||||||||||||||||||

Christian Bök / ur ”Mushroom Clouds” och ’Synth Loops”
(ur The Cy borg Opera) s.119
|||||||||||||||||||
N. Katherine Hayles / Röster utan kroppar, kroppar utan röster.
Ljudband och produktionen av subjektivitet s.126
|||||||||||||||||||
Ulf Karl Olov Nilsson / Det panegyriska – utdrag ur operalibretto s. 142
|||||||||||||||||||
Kajsa Sundin / Vågor s.153
|||||||||||||||||||
Malte Persson / Sonort / Don’t want no minute man s. 154
|||||||||||||||||||
Vilde Heggem / kan hun tillate å elske seg selv? s. 155
|||||||||||||||||||
Peder Alexis Olsson / Kompoststation s.156
|||||||||||||||||||
Michael Davidson / Närvarons tekniker.
Muntlighet och den samtida poetikens bandröst s.158
|||||||||||||||||||
David Antin / john cage uncaged is still cagey s. 176
|||||||||||||||||||
David Vikgren / vesper. s.186
|||||||||||||||||||
Oskar Ponnert / Aah-lå! En ankpjäs s. 189
|||||||||||||||||||
Leif Holmstrand & Oskar Lindwall / Tre kapitel s. 191
Helping Goethe s. 192
|||||||||||||||||||
MonoMono mailar till Leif Elggren, som svarar s. 193
|||||||||||||||||||
Steve McCaffery / Röst in extremis s. 203
|||||||||||||||||||
Caroline Bergvall / FUSES (after Carolee Schneeman) s.124
Caroline Bergvall / FUSES (efter Carolee Schneeman) s. 215
|||||||||||||||||||
Caroline Bergvall / Högröstat: konsten att guida sin kropp s. 218
|||||||||||||||||||
Per Bergström och Peder Alexis Olsson s. 222
|||||||||||||||||||
Peder Alexis Olsson / Re:Joyce. His masters voice. s. 223
|||||||||||||||||||
Mara Lee / Rött kött s. 226
|||||||||||||||||||
Pär Thörn / Mutationer av Anna-Greta Leijon s. 227
|||||||||||||||||||
Teddy Hultberg / Ljudets arkeologer
eller allt buller som hörs under lång tid får en röst s.230
|||||||||||||||||||
Friedrich Jörgenson / Den mörka grottan s.249
|||||||||||||||||||
Karl Larsson / No Love Lost. What the others cal]. form, I feel as force s. 279
|||||||||||||||||||
Beata Berggren /
Manus till performanceverket Comet Boy Says: – Saved by the Bell s. 285
|||||||||||||||||||
Douglas Kahn / Betydande oljud s. 289

1. Dränkt i oljud s.291
2. Avantgardets buller s.306
3. Att dra linjer: musik, brus och fonografi s.324
|||||||||||||||||||
Kristofer Flensmarck / Transformer noice s. 345
|||||||||||||||||||
Teemu Manninen / Ljudpoesi som högt spel:
att praktisera den och prata om den s. 352
|||||||||||||||||||
Fredrik Nyberg/ 1,2,3,4,5,6,7; Om Sten Hansons ljudverk s. 359
|||||||||||||||||||
Sten Hanson / Rännsten s.368
|||||||||||||||||||
Jean-Michel Espitallier / Ljudpoesier, posies actions s.374
[Bernard Heidsieck, ur ”Ljudpoesi / posie action”) s.376
Jean-Michel Espitallier / Ljudpoesier, pAsies actions [forts.] s.378
|||||||||||||||||||
Bernard Heidsieck / Ljudpoesi: det är detta + detta s.381
|||||||||||||||||||
Christophe Fiat / Det poetiska skådespelets paradis s. 390
|||||||||||||||||||
Gunnar Berge / Den parasittaere versjonen s. 395
|||||||||||||||||||
CD: Bernard Heidsieck / Anne-James Chaton / Christophe Fiat /
Thomas Braichet / Erratum / Henri Chopin / Mir / Boxon / Nioques s. 398
|||||||||||||||||||
Ulf Karl Olov Nilsson / Radikal amatörism (om Charles Pennequm) s. 410
|||||||||||||||||||
Charles Pennequin / dikter s. 412
|||||||||||||||||||
Martin Högström / att förf[st]öra en massa s. 417
|||||||||||||||||||
L. T. Fisk / Sångens genealogi – stycken om sångförfattande s.424
|||||||||||||||||||
Kennet Klemets / 17 hjältar och en tjej s.428
|||||||||||||||||||
Niclas Nilsson / Love Me Tender s.429
|||||||||||||||||||
Ulrika Nielsen s.432
|||||||||||||||||||
Knut Vikrot / Att minnas s.434
|||||||||||||||||||
Sigfrid Lindström / Ramsor s. 435
|||||||||||||||||||
Andrzej Tichy / Allno Tinnrlg Aunda s. 438
|||||||||||||||||||
Oyvind Berg / Brytmikken. Om det a) syklisk b) vegende s. 440
|||||||||||||||||||
joar Tiberg / garagepojken samt förslag S. 451
|||||||||||||||||||
Tania Orum / Radioeksperimenter i 1960’erne eller Sverige tur-retur s. 460
|||||||||||||||||||
Kristoffer Arvidsson / Den inverterade propagandan.
Åke Hodells ljudlaborationer i det intermediala rummet
|||||||||||||||||||
Strån till stacken eller Sallader och ett par burkar. Ett samtal med

Jarl Hammarberg / Jarlo Martelmonto om ljudpoesi, kollektivet
skrivande, arkiv, esperanto och en hel del annat s.473
|||||||||||||||||||
Jukka-Pekka Kervinen / ellans tjantá s.493
|||||||||||||||||||
Jacques Ranciére / Musornas förvandling s.504
|||||||||||||||||||
Charles Cros / Metod för registrering och återgivning av fenomen som
urskiljs genom hörseln s.511
|||||||||||||||||||
Thomas A Edison / patent No 200,521 s.512
|||||||||||||||||||
Thomas A Edison / Förbättring av Fonograf eller Talmaskiner s.513
|||||||||||||||||||
Zacharias Topelius / ur Sånger s.516
|||||||||||||||||||
Villiers de L’Isle-Adam / ur L’Ève future s.517
|||||||||||||||||||
Alfred Jarry / ur Les Minutes de sable mémorial s. 521
|||||||||||||||||||
Michel Leiris / ur Biffures s.525
|||||||||||||||||||
Friedrich Kittler / Ett stort Lalul_ s.536
|||||||||||||||||||
Efter Gunnar Fant 1-8 s.565
|||||||||||||||||||
Thomas Götselius / Minima poetica s. 573
|||||||||||||||||||
Mikael van Reis i/ Poeten i kliniken s. 582
|||||||||||||||||||
Amanda Rolder 1 ur Lelka s. 587
|||||||||||||||||||
John Kinsella / ur Amerika eller glöd s. 590
|||||||||||||||||||
Eino Santanen och Tatu Pohjavirta / abc invaders s. 593
|||||||||||||||||||
Magnus Bremmer / Interzon: om posthuman kroppslighet i
Johan Jönsons Collobert Orbital s.594
|||||||||||||||||||
John Swedenmark / H Press Serie Imperativ Hvorfor Skrive Hva Hvordan s. 606
|||||||||||||||||||
Anna Hallberg / Niclas Nilsson Patriarkat s. 607
|||||||||||||||||||
Hanna Nordenhök / Nicks Nilsson Patriarkat s.610
|||||||||||||||||||
Jesper Olsson / Open Letter # 7, 2005:
Kenneth Goldsmith and Conceptual Poetics” s. 612
|||||||||||||||||||
Kim West / Dick Bengtsson
Moderna Museet, Stockholm 21/1-30/4 2006 s. 613
|||||||||||||||||||
Jesper Olsson / Argh! av Folke Rabe och Jan Bark s. 619
|||||||||||||||||||
Kim West Fresh Théorie s. 620
|||||||||||||||||||
Redaktion s. 624