#37-38 2008 – (R)ed. Est.

2008_37-38_001_thumb

e
0 ….. Karl Larsson & Frans Josef Petersson / Meddelande till läsaren (Insert)
s. 1-2 Jasper Johns / Sketchbook Notes / 0 to 9 # 6, juli 1969 s. 3 • ….. Sir Arthur Gorges och Sir Walter Raleigh / Poem / 0 to 9 St 1, april 1967 5,4 . Vito Acconci / A situation using streets, labels, buses / 0 to 9 # 6 [supplement: street works] s. 5 Anders Karlin / Bludder. Anteckningar om Boulevard-kartongen Tvångsblandaren / 32 s. 5,10 ……. Lee Lozano / Dialogue Piece / ur 0 to 9 tf 6, juli 1969 s. 11-15…. Lawrence Weiner / 0 to 9 ft 6, juli 1969 s. 28 James Hoff / Lek(a) bok / 6 s. s. 29-30 Robert Barry / The Space Between Pages 29 & 30 / 0 to 9 4t 6, juli 1969 s. 31-39.. Emmett Williams /musica/ 0 to 9 # 4, juni 1968 s, 49 Adrian Piper / Untitled / 0 to 9 # 5, januari 1969 s. 50-52 Adrian Piper / Untitled / 0 to 9 # 5, januari 1969 s. 56 La Rådaction / Når jag har sex / 15 s. s. 63 .. Tom Clark / Ron Padgett – A Play / 0 to 9 # 2, augusti 1967 s. 64-65 Aram Saroyan / Poem / 0 to 9 # 3, januari 1968 s. 68-73 Morton Feldman / Interview / 0 to 9 # 1, april 1967 s. 74-75 Robert Barry / The Space Between Pages 74 & 75 / 0 to 9 * 6, juli 1969 s. 83 . ….Jonas (J) Magnusson / Redaktionell estetik? del 2 / 21 s. s. 84 Dick Higgins / Poem / 0 to 9 # 4, juni 1968 s. 88 .. …. Bern Porter / Poems / 0 to 9444, juni 1968 s. 91-92…. Hanna Weiner Poem / 0 to 9 # 4, juni 1968 s. 95 .. ..0. . Douglas Huebler / 0 to 9 * 6, juli 1969 s. 100 John Perreault / Poem / 0 to 9* 4 juni 1968 5.110 , [(R)Ed„ Est. Multitude] Giovanna Zapperi & Eric Alliez /Bildernas politik / 4 s. s. 113 Bernadette Mayer / X ON PAGE 50 / 0 to 9 # juli 1969 5.115 Derek Beaulteu / How to Edit / 6 s. s. 121 [(R)Ed. Est. Geist] Geist / Birger Jarlsgatan 18 A, fyra trappor / 4 s. s. 25 Jesper Olsson / ”John Giorno var där”- bandspelare, poesi och redaktionella operationer / 13 s. s. 138 Marysia Lewandowska / WHATS HAPPENING / NOW AND THEN /10 s, s.147-148 • Bernadette Mayer / Poem 0 to 9 # 5 januari 1969 s. 150 …. KRTK: Aram Saroyan Jesper Olsson / 3 s. 5.151 .Vito Acconci / Poem / 0 to 9 # 4 juni 1968 Peter Thörneby Tekniska data + Tålåphone [#4] is 1 s. s. 155 Peter Thörneby TåIåphone [# 4] / 4 s.
s. 159 Jonas (J) Magnusson / Redaktionell estetik? del 6-10 / 24 s. s. 161-162 William McGonagall / Poems / 0 to 9 # 3, januari 1968 s. 165… • .. Michael Heizer / Nine Nevada Depressions / 0 to 9 # 6, juli 1969 s. 175-177.. Jackson Mac Low / biblical poems / 0 to 9 # 4, juni 1968s. 189 Liam Gillick / Inget frågetecken, många frågor / 4 s. s. 193… , Jörgen Gassilewski / Den redaktionella orkeslös-hetens strategier / 5 s. s. 198 CO-OP / Den ofullbordade tidskriften x 2 / 40 s. s. 213-214 Bernadette Mayer / Poems / 0 to 9 # 2, augusti 1967 s. 238 G=T=B=R=G / 3 s. s. 242 Martin Högström / Två arbeten oupplösligt förbundna med Times / 3 s. s. 245…0, . Martin Högström / Monotype Times 10/12 / 1 s. s, 246 Ida Börjel / KKöpL [appendix] / 4 s. s. 250 … Kim West / Godard som uppfostrare / 37 s. s. 287 Karl Larsson / The Legend of Stalvan / 3 s. s, 290 Vito Acconci / Dikter / 27 s. s. 317 Andreas Gedin / Bild / 1 s. s. 318 Kajsa Dahlberg & Rit Premnath & Jan Jin Kaisen / 025.431Transgender and Intersex People / 1 s. s. 320 Gunnar Berge / Red.Anm. / 4 s.
s. 325 Appendix om Art & Language: ……. C • • Frans Josef Petersson / Introduktion till Appendix om A & L • , . • 5 Michael Baldwin & Thomas Dreher / Introduktion Introduktion till Blurting in Art & Language Annotationer ……. 0 • • Mel Ramsden / Angående Annotationerna Michael Baldwin & Philip Pilkington / Diskursiva Robinsonader? • ……. Thomas Dreher / Blurting in A & L: Art & Language och undersökningen av kontexten
0 ………. Karl Larsson & Frans Josef Petersson / Meddelande till läsaren (Insert)
s, 1-2 . • … Jasper Johns / Sketchbook Notes / 0 to 9 # juli 1969 s. 3 . .. .. Sir Arthur Gorges och Sir Walter Raleigh / Poem / 0 to 9 # 1, april 1967 s. 4 ….. Vito Acconci / A situation using streets, labels, buses / 0 to 9 # 6 [supplement: street works] s. 5 .. • … ,0Jonas (J) Magnusson / Redaktionell estetik? del 1 / 17 s. s. 10 .. , …. Lee Lozano / Dialogue Piece / 0 to 9 * 6, juli 1969 s. 11-15. .. Lawrence Weiner / 0 to 9 # 6, juli 1969 s. 28 James Hoff / Lek(a) bok / 6 s. s. 29-30 Robert Barry / The Space Between Pages 29 & 30 / 0 to 9 4t 6, juli 1969 s. 31-39 Emmett Williams /musica/ 0 to 9 4# 4, juni 1968 s, 43 .. Harun Farocki / Vad ett redigeringsrum är / 3 s. s. 46 Hanna Dagerskog & Andreas Mangione / Sveriges vandring på jorden / 2 s. s. 48 Christa Blämlinger / Bild(krets)lopp. Om installa-tionen Schns’ttstelle / 6 s. s. 49 Adrian Piper / Untitled / 0 to 9 # 5, januari 1969 s• 50-52, .. , Adrian Piper / Untitled / 0 to 9 # 5, januari 1969 s, 58 • . [(R)Ed, Est Glänta] Glänta / 3 s. s. 61 Hanna Weiner / Street Works III / 0 to 9 # 6 [supplement: street works] s. 62 Magnus Bremmer / What’s place. / 13 s. s. 63 Tom Clark / Ron Padgett – A Play / 0 to 9 # 2, augusti 1967 s. 64-65 Aram Saroyan / Poem / 0 to 9 # 3, januari 1968 s. 68-73 Morton Feldman / Interview / 0 to 9 # 1, april 1967 s. 74-75. Robert Barry / The Space Between Pages 74 & 75 / 0 to 9# 6, juli 1969 s. 84 Dick Higgins / Poem / 0 to 9 # 4, juni 1968 s. 85 . Sharks / Det är den skugga och visare / 4 s. 5,88 Bern Porter / Poems / 0 to 9 # 4, juni 1968 s. 91-92… Hanna Weiner / Poem / 0 to 9 # 4, juni 1968 s. 94 Ulf Karl Olov Nilsson / Vägr döda! / 5 s, s. 95 Douglas Huebler / 0 to 9 # 6, juli 1969 s. 100 . .. John Perreault / Poem / 0 to 9 * 4 juni 1968 5.101 . Martin Högström / Nyheter / 4 s. s. 105.. .. Mikael van Reis / Exerciser i redaktionell estetik / 7 s. s. 112 Jonas (J) Magnusson / Redaktionell estetik? del 5 / 21 s. s. 113 Bernadette Mayer / X ON PAGE 50 / 0 to 9 # juli 1969 s. 134 Anders Smebye / Sculpture Kik Top Ten / 3 s. s. 137 .. . [(R)Ed. Est. Chain] Jena Osman & Juliana Spahr / Chain / 3 s.
s. 140 ….. , . Andreas Gedin / Hela havet stormar på redaktionen eller // / 12 s. s. 147-148 . Bernadette Mayer / Poem / 0 to 9 # 5 januari 1969 s. 151 … , ..Vito Acconci / Poem / 0 to 9 # 4 juni 1968 5.155 Peter Thörneby / Tålåphone [# 4] / 4 s. s. 159 [(R)Ed. Est. Cabinet] Sina Najafi / Skår itu bönan: nyfikenhet och forskning i tidsritten Cabinet / 20 s. s. 161-162 William McGonagall / Poems / 0 to 9 # 3, januari 1968 s. 165. , Michael Heizer / Nine Nevada Depressions / 0 to 9 * juli 1969 s. 175-177 Jackson Mac Low / biblical poems / 0 to 9 # 4, juni 1968 s, 185…. a • Jonas (J) Magnusson / Redaktionell Estetik? del 11 / 60 s. Bernadette Mayer / Poems / 0 to 9 # 2, augusti 1967 se 247 Gårard Genette / Den redaktionella peritexten / 16 s. s. 263 Lotta Lotass / avfattningsfälten linjenäten redak-tionerna / 3 s. s. 266 Bernadette Mayer / Sannare eller exakt / 4 s. s. 270 Liz Kotz / Poesi från objekt till aktion / 11 s. s. 281 Craig Dworkin / Fördröjning i vers / 9 s. s. 290 Vito Acconci / Dikter / 27 s. s. 317 Andreas Gedin / Bild / 1 s. s. 318 Kajsa Dahlberg & Rit Premnath & Jan Jin Kaisen / 025.431Transgender and Intersex People / 1 s. 5.320 Gunnar Berge / Red. Anm. / 4 s.
gib.s. i • ’ 1 ” • _ , , .. V* •Q• *rit ”’ ’ ”’ .. 1.4.4.,4, . • _ • ’ ■,•41•11. • ”y .. ,,,,_•.• ■ …I • – ■ , ’ .•-• ’. .4 ’1 • `• ••• ”e ’ – B…”…• • •• •’•-•.4 • • Atd14.44-1•4•…•-•…441…• In, i? :••41-.. el•Alblisx••- – . ^41•11%.4ar• •-■-y.: 4.41,94,44-:••• ’…••••: …4.‘”’•-•12# :41 a +••• ’KG.’ • •-,,•••-,:•., 41’4 •••■••••••••■ • •,•:444 ~,••••’ , • r it• kl, ’ • ••,..f vint& ..444, . • .• ‘1»…s, j,./. ja> ,„•.44 •••, easaas.t348.04.•bik et 1,44•••••4 .4.* k 14,,,•••••• 4 ,• ••• 1•4 k’. 44.’4.444444 ’ ’.I. •4•~1.4.1•••••••••kas I: sie/ ..■•••ef….-0••• 4.9.1••-•tSst * • …• så 3.1.4,4,1isf•■ ta 4,A,;,..¥.04.•440,.4.4.ktuA4N,t…- as- ,4,•44.•..11.4.. -41.1.0wit., t, •••••• C; ”41,” • •• ..4144:.4.• • ••••••■•-• IV. sist •••• j* s It 4.••,,..’ ll”.• • 4..•• 4:44 so 4.4.. as kol, gdr .3, Ar; k •.• .„,,•.,.•,4 • % ii 4,4 . 4. sj‘,.:-• C.. •• • – 44 • , •:‘4,4 44,..b**-..-•Aaaft . •at..4 44 .44 ,4,*-., 1•••••_.4:..4.3. #.0,•••1•••■A•S4/4″ 414 41‘41/4111/4••;fitnifik .114aW‘i•446•4•1e% – VitÄ•a••441••••••4444/4+:4‘•4•14t•■’44.4As .. ‘,.• 444 1/41 •44.• 414,14.•••••-.1,1,- ,…..• .,* -44.k.•4*-1.w.) ialtst …a, .0,1,,A.Nelp,,,,,,wksays.‘,AksdhuNatibratN,A…. ».-•octki 4 • I .Ä.4 1/ ..• 444,4,A-4, ■..”…kao tat,..9.1.44″.• ,4,…..”.„A. 1.,„,,,L ,f., • •,,,,… is• :sy .404y‘to• 14•14.4 ~110.,4A.K.144~4.04.MIL \FA.PUeNkkotZkVik.g•44.#4.1.4%.1’….,••4^.~……kikte…. -a ….. . .e. e i. • ■ •.G 14.r IL. å. todirailt.. ad. • Is i ….. å. l , • • ifttnibta.”4•8•41kli1/4004.4144‘tek. N■Nailenik4~4b4Litsit■lia•yalkeD.».•%•11~a•bk•Iå ta…Åh^ A:#4•MO1/4.4 4 ’ -Its•Al…N•yd- Vi.: l• .. •■••••ä yy Aiwku, e.. kok” ktykvsso.0■44s kö 441k.tatic4″.8,..h…16x.mkr.A. 14..•411.1 kli i 3..•4 lm!. I t •.•-• b kl , 1..*, • 11- • • • – – ••.3. k, …a.skay-34-4..44.4.-~Kaa.4..*4., spy-Niktk .41•4040..k..•abv94-11..*-~4,-0.14- ….0.0…N. sla?….1/40,..L.S.,J..b.r.,….,.02,P
5.213-214
s. 325 Appendix om Art & Language: , Frans Josef Petersson / Introduktion till Appendix om A & L • • • 5 7 ■ . Michael Baldwin & Thomas Dreher / Introduktion . Introduktion till Blurting in Art & Language Annotationer Mel Ramsden / Angående Annotationerna Michael Baldwin & Philip Pilkington / Diskursiva Robinsonader? Thomas Dreher / Blurting in A & 1: Art & Language och undersökningen av kontexten
os • *2 Ut S ie, 4,4I t 7.‘ •-• .