#65 2014 – Postkonst

2014_65_001_thumb 2014_65_002_thumb

”Mail Art has no history, only a pre-sent”, hävdades en gång dubbeltydigt av Ray Johnson, postkonstens mest legendariska gestalt och den konst-när vars verksamhet fortfarande kan-ske effektivast illustrerar många av de egenheter och paradoxer som ryms inom denna konstnärliga praktik: ”en hyllad pionjar och obskyr outsider som både var kritisk till och sträva-de efter berömmelse. Han besatt de till synes motstridiga impulserna att vilja vara privat och offentlig på sam-ma gång, att bevaka utställandet av hans verk och samtidigt förlora dem genom omfattande cirkulation” (Alex Sainsbury, ”Please Add To & Return”, MACBA 2009). Cirkulationen skedde genom det alternativa distributions-system han initierade 1962 — den s.k. New York Correspondance School —vars målsättning var både avspänd, allvarlig och utopisk, inrättad för ett lekfullt utbyte av verk och föremål, som en kuriös hobby och ett radikalt alternativ till det konventionella sättet att visa och sprida sin konst genom etablerade kanaler som gallerier och konsthallar. Samtida med framväxten av konstnärsdrivna gallerier, butiker (Claes Oldenburgs The Store, Fluxus Shops) och småtidskrifter utgjorde den en av den spirande institutions-kritikens många fasetter och ett bety-dande steg på vägen mot — som Nam June Paik påtalat om George Maci-unas ambitioner med Fluxus — ett gripande av inte bara konstvärldens produktionsmedel utan även av dess distributionssystem. Postkonsten är ett fenomen som under sin mer än femtioåriga historia har tagit sig en rad olika uttryck och inbegripit en mängd olika medier och praktiker: visuell poesi, collage, slo-gans, texter, serier, liksom stämplar, frimärken, logotyper och andra inlå-nade byråkrati-parafraserande och ofta postrelaterade former. I sam-band med dess storhetstid under 70-och 80-talen delades formspråk och bildbruk inte sällan med det ”låga” material man också kunde se inom den omgivande alternativkulturen, och dess radikaldemokratiska ambi-tion att vara ett öppet och inklusivt forum med mycket låg tröskel för del-tagande har gjort den till en ovanligt

En definition av korrespondens-konsten Michael Crane s 2
Så varför pratar den här killen? Michael Crane s.6
Mail Art — kommuni-kation på distans Jean-Marc Poinsot s 8
Skriv en rad William S Wilson s 13
Efterforskningar om det Eviga Nätverket Robert Filliou s 15
BILAGA s. 16
Postkonst —de tidiga åren. En historisk översikt. Ken Friedman 5.20
Postkonsten och det Stora Monstret Ulises Carriön 5.29
Personliga världar eller kulturella strate-gier? Ulises Carriön s.31
DOSSIER Leif Eriksson 5.33
Mail art, stämpelkonst, The Yellow Error (ett samtal med Leif Eriksson) s.36
The Yello w Error Leif Eriksson 5.43
”Kan du inte ge ett superbt svar så svara inte alls” — Intervju — med Bern Porter 4,-j – \ c,iipt,e 1 Mark Bloch s. 52
/0,-, k), 9 ,…zpe, c,;, 1 ’–,, ._ , ’
POST, Kunsthal Charlottenborg, 01.02.13 — 31.01.14 Jacob Fabricius & Anne IVIikl Jensen s. 55

n@gmail., x lail.google.com Sjå slakt, a

nueter
En kort historie om mall art Theis Vallo Madsens.59
Psychopatia postglis: En förtappad post-konstpundare bekännelser Vittore Baroni s. 71
Guglielmo Achille Cavellini (1914-1990-2014) John Held Jr. s. 78
Productive Distance: Paulo Bruscky and Robert Rehfeldt’s translocal collabora-tions Zanna Gilbert s. 83
Mail art/Maillart CO-OP s. 86
Nätverk, Mail art och mänskliga rättigheter i Latinamerika Clemente Parlin s 95
Batalhäo de telegrafistas Tobi Maier s.96
Postkonst och kassettkulturThomas Bey William Bailey sloo Mr. Modular: Intervju med Vittore Baronis. 103
Mail Art i radio och television Peter R. Meyer s. 106
Slutrapport om projektet TRAX Vittore Baroni s. 109
POSTENS MEMORY CO-OP s 112
Assembling-tidskrifter och alternativa konstnärsnätverk Stephen Perkins s.116
Minnen av Assembling Richard Kostelanetz s. 121
Om V1LE Anna Banana s.123
Om David Horvitz Jacob Fabricius s. 127
Envoi Luc I3,nazet och Benoit Casas s. 128
radiOaeldna Dan Fröberg & Alexandra E. Lindh s.133
kan…kan Jarl Hammarberg s.146
Samtal med Sven-Åke Johansson Pär Thörn s. 151
DIKTER (1965 —66— 67, 1989) Sven-Åke Johansson s. 154
ur Jag skulle vilja Felice Rova s. 161
Tre omformuleringer af et kxrlighedsfor-
hold tu verden Mikkel Thykier s 169
The Relief — On Some Possibilities of Furniture Kasper Hesselbjerg s.173
OUTTAKES fra DE DANSKES DER, BIND 1 Sigurd Buch Kristensen s 175
Stupiditet/Den fjerde persons pragt/Nagy Anders Abildgaard Ferdinand Ahm Krag s.177
Glenn Christian s. 180
Rasmus Halling Nielsen s. 184
Språket har fågelholkar 1 munnen idag Johannes L. Madsen s. 187
mig Mr Jones männ-iska — tankar om identi-tet, politik och litteratur Lars Hermansson s. 195
Glimpse of raw material Alessandro di Pietro s. 202
Uddrag fra En punkbon og andre tekster Susanne Christensen s. 206
Världen ur tingens per-spektiv Peter Jackson s. 207
Spirits everywhere Dan Fröberg s. 209

#63-64 2014 – Jordkonst

2014_63-64_001_thumb

INNEHÅLL OEI #63 -64 2014: STRATA, GEOLOGISK TIO, JORDKONST/LAND ART l SVERIGE
Förord 1-111 Johan Redin: Geonom1· s. 1 Juss1 Pankka: Mediernas geoloq1 s. 16
Stephen Jay Gould: Upptäckten av dJup ttd s. 19 Stephan Gunzel: F1losof1 s. 32
Knut Ebeling: Psykoanalys· s. 33 Förkastnmg av släpande lager s. 35 Gunnar D
Hansson: ’v1etalepttsk geologt-dö eller kom ihåg s. 36 Lytle Shaw: En geologtsk tur
genom F1eldwork.s s. 41 Kristen Tapson: Keepmg T1me. an lnstant in Clark Cooltdge’s
Ouartz Hearts: s. 51 Robert Smithson: Strata, en geofotograhsk ftktion. s. 59 Steve
McCaffery: T eon om sed1ment s. 64 Karl-Magnus Johansson och Rasmus Svensson:
Att resa genom lager. s. 69 Johannes Helden: Terraforming s. 75 Stefan Altekamp:
Arkeologi: s. 77 Gisela Eberhardt: Geologt: s. 79 Erik Straub: Historiografi· s. 81
Knut Ebeling: Kulturhistoria s. 83 Stratagrids: Speeding c;ed tm ents· s. 84
Simona Menicocci: Glossopetrae l Tonguestones: s. 90 Lina Selander och Oscar
Mangione: The Key to Earth Htstory· s.108 Helena Eriksson: STR.A,T A s. 119
Lotta Lotass: Stenens tal och tystnad. Geolog1ska fragment s. 127
Hinrich Sachs: The Matter of the Image · On Outer Space, Lego and Raw Mate 1als: s. 133
Katarina Båth: Den gruvltga romantiken s. 142 Thomas Kling: Dtkter. s. 150
Giulio Marzaioli: Bryta marmor: s. 154 linnea Eriksson: Brottstycke. s. 156
Knut Ebeling: ·Ausgraben und E(nnern·- Benjamms””

#14 2003 – GERTRUD ST(O)EIN

2003_14_001_thumb 2003_14_002_thumb

01 • GERTRUDE STEIN • PLAY
02 • CHART
04 • EAIOE
07 • LARS MIKAEL RAATTAMAA • JAG ÄR GERTRUDE STEIN
08 • GERTRUDE STEIN • UR THE MAKING OF AMERICANS
09 • GERTRUDE STEIN • EN GRAMMATIKER
13 • ÅSA MARIA KRAFT • § OM JAG LÄSER STEIN LÄS ER JAG
17 • JONAS (J) MAGNUSSON • HOW TO READ (GERTRUDE STEIN)
25 • GERTRUDE STEIN • UR THE GEOGRAPHICAL HISTORY
27 • GERTRUDE STEIN • MARRY NETTIE
31 • JESPER OLSSON • INTE FÖR ATT MINNAS. EN NOT OM STEN
35 • CAMILLA HAMMARSTRÖM • OM G. G.STEIN
38 • CAMILLA HAMMARSTRÖM • MED G.STEIN
39 • JACKSON MAC LOW • ATT LÄSA SAKER I ÖMMA KNAPPAR
40 • IDA BÖRJEL • S TEIN VERSUS IDA VERSUS IDA VERSUS STEIN
46 • LYN HEJINIAN • SPRÅK 0CH REALISM
56 • LYN HEJINIAN • GRAMMATIK OCH LANDSKAP
68 • GERTRUDE STEIN • SITT VÄL EDITH SITWELL
70 • GERTRUDE STEEN • BRAQUE
73 • GERTRUDE STEIN • KOMPOSITION SOM FÖRKLARING
79 • GERTRUDE STEIN • HUR SKRIVANDET SKRIVS
85 • INGEMAR HAAG • ATT LYSSNA, ATT TALA, ATT SE
94 • SPINDELDIAGRAM ÖVER ETT STYCKE PÅ SIDAN 149
95 • WILLIAM GASS • UR FÖRORD TILL THE MAKING OF AMERICANS

96 • GERTRUDE STEIN • UR A NOVEL OF THANK YOU
100 • NILS OLSSON • EN ROMAN I GÖRNINGEN GERTRUDE …
108 • GERTRUDE STEIN • MEDITERANDE STROFER
114 • JOAN RETALLACK • STEINZAS IN MEDIATION
117 • GERTRUDE STEIN • IDENTITET EN DIKT
122 • CHARLES BERNSTEIN • STEINS IDENTITET
125 • OLIVIER CADIOT • UR FAIRY QUEEN
130 • GERTRUDE STEIN • BESKRIVNINGAR AV LITTERATUR
132 • GERTRUDE STEIN • FINNS DET ARITMETIK
134 • GERTRUDE STEIN • VI KOM. EN HISTORIA
137 • GERTRUDE STEIN • DEN STORA AMERIKANSKA ARMÉN
138 • MINA LOY • GERTRUDE STEIN
139 • GERTRUDE STEIN • UR AN ELUCIDATION
141 • FREDRIK NYBERG • BIOGRAFI
146 • FREDRIK NYBERG • SLÄPPA ELLER KASTA
151 • U.K.O.N. • FOUND POEM
152 • LARS MIKAEL RAATTAMAA • ROYAL STRAIGHT
153 • MARK BIBBINS
154 • LISA ARNOT • UR SOME OTHER KIND OF MISSION
156 • TÄVLING

(c) ESTATE OF GERTRUDE STEIN

#9-10 2002 – Alla talarr svännska

2002_9-10_001_thumb

OEI 9-10 2002 / ALLA TALARR SVÄNNSKA (om elis ernst eriksson och alternativ ortografi]

eaioe / 2
elis ernst eriksson / Fnett fnöfnar fnör fnopesin /3
Lars Mikael Raattamaa / Al-Jazeera /5
Jonas (J) Magnusson / Ortografiska förvandlingar /9
Jonathan Swift / En litterarisk plan för skrivandet /23
George Bernard Shaw / Kolossalt arbetsbesparande /24
Isaac Pitman / 5 versioner av Fonotypi /26
Alexander Melville Bell / ur Visible Speech /27
Ulf Karl Olov Nilsson / Stora A /28
Raymond Queneau / Skrivet 1937 /39
Jävla jobb asså! (samtal med elis ernst eriksson) /43
Teddy Hultberg / eee – invikt bland kolorerade tjofjeser och brända macklingar /51
elis ernst eriksson / ”åja sa åtd” /62
Jörgen Gassilewski / Å ja sa åtd /64
Jesper Olsson /Alfabestialiskt /66
Catherine Hennix / ur Mathemkonst /70
Pekka Särkiniemi / Bijobibbliograffi? /74
elis ernst eriksson / ”Klipp ut kuveret åkk vik…” /78
Katalin Molnår / ur Poemesincorrects et chants Transcrits /80
Dan Fröberg / Bilsa-longsång /81
Katalin Molnår / ur Föreläsning för dåmm illitteratcr /92
Jacques Sivan / ur La dauphinelle /98
Malte Persson / Celine – från ett språk till ett annat / 100
Nikanor Teratologen / Tredje extranumret för de trognaste /104
Otto Fischer / ”Hvad örat hörer, bör och ögat se”… /108
Axel Gabriel Silverstolpe / ur Försök till en enkel, grundriktig… /114
Carl-Michael Edenborg / Portografi, pobduktion, poesi /118
Lars Roberg / ur Lijkrevningstaflor /119
Nils Olsson / Äga rum (om Mark Z Danielewski) /121
Fredrik Nyberg / Konsten måste dö (om Eva Kristina Olsson) /123
Anna Hallberg / ”Man måste vara en lagbrytare” (om Eva Kristina Olsson) /125
Niklas Söderberg / Dikter /127
Robert Ståhl / ur Gives det /129
Gunnar Berge / Anagrammatik (om Michelle Grangaud) /133
Denis Hollier 1 Farväl till pennor /136